2019-01-16 18:53:44 รัษฎา เกตุงาม +1034.00 THB 2019-01-16 18:53:33 บูรฮาน อาแว +2200.00 THB 2019-01-16 15:31:18 อุไรวัลย์ ป้อมพระราช +495.00 THB 2019-01-16 14:24:42 นายจักรพรรณ พ่วงเสือ +1650.00 THB 2019-01-16 14:08:55 อรสา ฟูแก้ว +1198.00 THB 2019-01-16 13:46:35 จิราภรณ์ เหลืองอัคคะ +626.00 THB 2019-01-16 12:42:46 กัลยาณี ดีบาง +700.00 THB 2019-01-16 12:03:25 พิมญชุ์นิชา อัสนีโภคโสภณ +1805.00 THB 2019-01-16 11:20:34 ทนันชัย แซ่เฮ้อ +1035.00 THB 2019-01-16 10:42:09 นิรัญดร ปู่จ้ย +3450.00 THB 2019-01-16 10:24:07 สัมพันธมิตร์ เสมาทอง +1500.00 THB 2019-01-16 10:10:32 บัญชา รอดนิกร +300.00 THB 2019-01-16 10:10:00 อิทธิพัทธ์ รัตนพงษ์ +770.00 THB 2019-01-16 10:07:52 ณัฐนันท์ คุณปสุต +3785.00 THB 2019-01-16 10:03:02 วิไลรัตน์ ศรีทา +1355.00 THB 2019-01-15 19:00:31 นิติภูมิ สุดาวรรณศักดิ์ +1099.00 THB 2019-01-15 17:54:21 นรีกานต์ หงษ์ทอง +635.00 THB 2019-01-15 17:28:44 เบญจวรรณ จันทิชัย +1035.00 THB 2019-01-15 17:24:58 วิภาวดี บุญอ่อน +6006.00 THB 2019-01-15 16:36:10 กมลวรรณ บุญจันทร์ +553.00 THB 2019-01-15 16:08:51 กิตติศักดิ์ ชมภู +335.00 THB 2019-01-15 14:19:52 อับดุลเลาะ มะยุ +612.00 THB 2019-01-15 13:38:25 Wasawat chottitijirasin +300.00 THB 2019-01-15 13:11:50 จิร​ชยา​ ขันธ์​โฮม​ +3135.00 THB 2019-01-15 12:10:31 บุษบา ทบแป +1060.00 THB 2019-01-15 12:10:30 ชนัดดา ศรีไชยตุง +2775.00 THB 2019-01-15 11:53:21 อานนท์ มามิตร +300.00 THB 2019-01-15 11:24:54 ชาญศิลป์ หอกกิ่ง +1235.00 THB 2019-01-15 11:11:29 พิราวรรณ เมืองจันทร์ +5735.00 THB 2019-01-15 10:56:52 มะ เซือน +3998.00 THB
54111 ลงทะเบียน
735531.00 ยอดถอนทั้งหมด
83449 ยอดวิว
16 วีดีโอ
img

เปลี่ยนการดูวีดีโอแบบเดิมๆกันดีมั๊ย?

การตลาดผ่านรูปแบบวีดีโอ

วันนี้ คุณสามารถดูวีดีโอแล้วมีรายได้เข้ากระเป๋าได้ง่ายๆ กับเรา UTV THAI เริ่มต้นสมัครสมาชิกฟรี เริ่มต้นทำการแนะนำเพื่อน คุณจะได้รับเมื่อมีเพื่อนสมัครต่อคุณทันที 5 บาท

และที่เจ๋งสุดๆ คุณสามารถลงทุนกับเรา โดยชำระค่าประกันระบบเริ่มต้น 300 บาท คุณจะมีรายได้จากการดูวีดีโอ 1.5% จากเงินประกันของคุณ

ระบบถอนเงินอัตโนมัติ เงินเข้าภายใน 30 นาที -72 ชั่วโมง ตามลำดับการถอน ระบบตั้งโอนอัตโนมัติ ทำงานตลอดเวลา


เป็นผู้โฆษณา หรือ เป็นผู้ดูโฆษณา